Borlänge

För oss är det viktigt att sitta nära våra kunder och med konsulter med lokal förankring för att uppnå största möjliga kundnytta. Därför etablerade vi oss under 2017 i Borlänge med kontor i Teknikdalen.

Tillsammans med med våra kontor i Stockholm, Örebro och Skara är vi idag ett starkt team på drygt 75 konsulter med en bred kompetens inom såväl utveckling som olika typer av digitala tjänster. 

Bland våra kunder finns Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenska Kraftnät, men också privata kunder såsom CX Loyalty, Tele2, Agria och NASDAQ/OMX. I Borlänge jobbar vi bland annat med Borlänge Energi och Borlänge Kommun.

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom systemutveckling, arkitektur, integration, användarupplevelse, interaktionsdesign samt projekt- och testledning.